Loxone Control

S Loxone Control získáte senzor přítomnosti a šikovný Loxone ovládací panel nástrojů pro Váš počítač.

Loxone Musterkoffer

Obecné informace

Loxone Control lze použít jako senzor přítomnosti přímo ve Vašem počítači. Účelem aplikace je zjistit přítomnost uživatele bez použití senzoru pohybu.

V moderním pracovním prostředí, kde se může nacházet několik místností, můžete zvolit několik senzorů přítomnosti a pokud to bude nutné, můžete mezi nimi jednoduše přepínat. Vzhledem k tomu, že k panelu aplikace je rychlý přístup ke všem chytrým funkcím (osvětlení, ovládání žaluzií, zvuku, atd.).

Loxone Control pro Windows je k dispozici pouze v německé verzi.

Propojení s Miniserverem

Nejprve je nutné spustit Loxone Control.

V menu "Miniserver" klikněte do rozbalovacího pole "Miniserver" a vyberte požadovaný Miniserver.

Kliknutím na tlačítko “Testen”, můžete otestovat správné propojení s daným Miniserverem.

Senzor přítomnosti

Nejprve vytvoříme v Loxone Config virtuální vstup.

Stiskněte klávesu "F4" a zadejte "Virtuální vstup". Jakmile dvakrát kliknete ve výběru na "Virtuální vstup", virtuální vstup se automaticky vloží do stromové struktury v okně "Periférie".

Loxone Control - Virtuální vstup

 

Klikněte na vytvořený virtuální vstup ve stromové struktuře "Periférie" a ve vlastnostech pod "Zobrazení" nastavte "Tlačítko" jako vstup..

 

Loxone Control - virtuální výstup (tlačítko)

 

Přetáhněte nově vytvořený virtuální vstup na programovací stránku a připojte ho na vstup Mv u funkčního bloku "Ovládání osvětlení". Více informací o funkčním bloku "Ovládání osvětlení".

 

Loxone Control - vložení virtuálního vstupu

 

Nyní přejděte zpátky do Loxone Control. V menu "Funktionen" můžete jméno virtuální vstupu, který bude použit jako senzor přítomnosti. V našem případě "SP Loxone PC". Kliknutím na tlačítko "Testen", můžete otestovat správné nastavení virtuálního vstupu. Pak se může objevit chybová zpráva, že jméno vstupu bylo pravděpodobně zadáno špatně.

 

Loxone Control - funkce

 

V našem příkladu je časový limit nastaven na 60 sekund. To znamená, že když se myš zastaví na více než 60 sekund, virtuální vstup se vypne.

Přepínání pomocí klávesových zkratek

Klikněte na "Neuen Befehl eingeben" a přidejte novou funkci přepínání. Strukturu těchto příkazů lze nalézt v naší webové dokumentaci.

V našem příkladu je zadán příkaz: dev/sps/io/Test/Ein

Kliknutím na příkaz v pravém sloupci lze zadat, jaké budou požadované kombinace kláves. V našem příkladu to bude kombinace kláves: CTRL + ALT + T

Pokud je stisknuta kombinace kláves CTRL + ALT + T, virtuální vstup s názvem "Test" se zapne.

 
Loxone Control - klávesové zkratky

Automatické spuštění při startu PC

Pro automatické spuštění Loxone Control je nutné zaškrtnout v horní záložce "Optionen" položky "Minimiert starten" a "Mit Windows starten".