Weather Service

Loxone Musterkoffer

Přidání do programu

Aby bylo možné Weather Service používat, je nutné do programu nejprve vložit Loxone počasí.

Pro vložení označte prosím v okně periférií název dokumentu a v záložce obecné naleznete možnost Loxone počasí. Klikněte na tlačítko a zkontrolujte přidání ve stromě periférií.

Aby byla data relevatní k Vaší pozici, je nutné správně vyplnit místo a geografické umístění. Knikněte na vlastnosti dokumentu a zde prosím vyplňte vaše umístění. Jakmile správně zadáte město (popřípadě PSČ nebo ulici), geokordinační data se vyplní automaticky.

Mimo to zde můžete nastavovat jednotky týkající se počasí.

Po aktivaci předplatného musíte uložit do Miniserveru, aby se aktivoval příjem dat na Miniserveru. Pokud tak nebude učiněno, budou se data přijímat až od následujího dne.

Folgende Wetterdaten stehen zur Verfügung

Teplota  
Rosný bod  
Relativní vlhkost vzduchu  
Rychlost větru  
Směr větru  
Nárazy větru  
Typ počasí
1 - 29 = hlášky o počasí (oblačno, ...)
Atmosferický tlak  
Čas dat o počasí Poslední čas příjmu dat
Čas předpovědi počasí Poslední čas předpovědi
Chyba dat o počasí Aktivní, pokud dojde k chybě
Chyba předpovědi Aktivní, pokud dojde k chybě
Vnímaná teplota  
Záření

Potenciál možného záření (solární konstanta) se udává ve třídách.
Třída 0: 0-20%
Třída 1: 20-40%
Třída 2: 40-60%
Třída 3: 60-100%

100% odpovídá SC=1376 W/m2

Aktuální data budou aktualizována ke každé celé hodině (+ 5 až 10 minut). Předpověď se aktualizuje 4x za den - ve 2 hodiny, v 8 hodin, ve 14 hodin a ve 20 hodin (+ 10 až 40 minut).

Při restartu Miniserveru se data i předpověď aktualizují ihned.

Dodatečná data o počasí

Díky Loxone Weather Service se můžete dotazovat na další data o počasí. Mimo to můžete pracovat i s předpovědí počasí.

Pro vložení datového bodu počasí klikněte ve stromě periférií na položku Server počasí. Nahoře vpravo potom přidejte položku Data o počasí. Přidá se nový objekt do stromové struktury.

Ve vlastnostech nového objektu pak můžete zvolit požadovaný datový typ.

Mimo to také můžete orčit čas, popřípadě offstet. Tak se můžete například dotazovat na teplotu následující den v 11:00 nebo na sílu větru za hodinu.

Chyby

Pokud Váš Miniserver i přes aktivaci nepřijímá data o počasí, podívejte se prosím na tento odkaz ohledně odstraňování chyb.

Pokud nepřicházejí žádná data z časového serveru, budou se zobrazovat data, která byla dostupná doposud. Pokud nejsou dostupná žádná data, zobrazí se 999999.

Pokud dojde ke změně geokordinačních dat více než 1x za den, bdue služba počasí na 24 hodin zablokována.