Známé chyby

Seznam známých chyb v Loxone Configu, které jsme již zanalyzovali a budou opraveny v příští verzi našeho softwaru.

Loxone Config 6 Release

Aktualizace z verze 4.x a nižší

Přímá aktualizace na verzi 6.0 a vyšší není možná. Je nutné nejdříve provézt aktualizaci na verzi 5.66.4.23 a následně 6.0.9.29.

Uzavřené známé chyby ve verzi 6.0.9.29

Ovládání osvětlení pro vstupy DisMv a Mv
Pokud je deaktivovaný pohybový senzor na vstupu DisMv a parametr MT = 0, dochází v některých případech k vypnutí osvětlení aktivací pohybového senzoru připojeného na vstup Mv.

Otevřené známé chyby ve verzi 6.0.9.29

Chování inteligentního regulátoru v servisním režimu (vstup As).
Pokud aktivujete vstup AS (AS =>1), potom se na výstupu pro topení a chlazení periodicky objevují impulzy, které stále otevírají a zavírají hlavice. Odchylka teploty na vstupu (AL) se odchýlí od požadované teploty (časovač nebo vstup T).

Miniserver přestane po spuštění reagovat
Ve výjimečných případech nelze Miniserver spustit - obě LED diody se rozsvítí oranžově. Tento problém vyřeší přeformátování SD karty.

Není možné aktivovat symboly na výstupech
Ve vizualizaci nelze výstupy označit symboly nebo vlastním textem.

Ovládání dveří
Pokud je použito více funkčních bloků "Ovládání dveří", potom se zapnou výstupy všech bloků se stejným UDP příkazem Loxone Intercomu.

Nečekaný pád Loxone Configu
V některých případech dochází k pádu Loxone Configu:
- pokud jsou stránky kopírované vícekrát
- virtuální vstupy / výstupy jsou ztraceny a program se opětovně spojí s Miniserverem

Vložení značek
Reference na značku nelze vytáhnout na jinou programovací stránku.

U ovládání osvětlení vstup Dis blokuje Mv
Pokud je aktivní vstup Dis potom nefunguje senzor přítomnosti.