Známé chyby

Zde naleznete známé chyby archivované verze.

Loxone Config 5

 • Ve vizualizaci u statistik jsou problémy se zobrazením při posouvání (měřítko).
 • Statistiky s chybějícími hodnotami mohou ve vzácných případech způsobit ve vizualizaci problémy se zobrazením (měřítko).
 • Ovládání sauny: Při nedostatku vody vstup nevypne výparník.
 • Miniserver jako brána EIB: Ne všechny EIB komponenty mohou být programovány.
 • Miniserver jako brána EIB: Problémy s ETS programováním, pokud jsou použity liniové zesilovače.
 • V prohlížeči Safari nelze ve webovém rozhraní vložit uživatelské jméno a heslo.
 • 0005984: Statistika s Cloud Mailer není možná.
 • 0006281: Připojené značky k Inteligentnímu regulátoru pokojové teploty se v některých případech nesprávně přiřadí do místností a kategorií
 • 0006286: Funkční blok Přístupový systém - po aktualizaci částečně zmizí přiřazení uživatelských skupin.
 • 0006277: Výstup u funkčního bloku Prahový přepínač není stejný jako ve verzi 4.3. Dočasné řešení: Negace výstupu Q.
 • 0005702: Konstanta s nastavenou hodnotou "Zap" nebude správně pracovat. Hodnota konstanty "1" bude pracovat pouze tehdy, když se provede negace u parametru remanence.
 • 0006295: Pokud je použita defaultní standardní hodnota (D=0) pro výběrové tlačítko, pak se v režimu simulace zobrazuje namísto této hodnoty (D) hodnota minimalní (Mi).
 • 0006386: Negace vstupu Tr u bloku Zapnutí a vypnutí zpoždění nefunguje srpávně.
 • 0006363 & 0006243: Časovač u funkčního bloku Inteligentní regulace pokojové teploty se nezobrazuje ve vizualizaci (webový prohlížeč) správně.
 • 0006401: Dimmer/EIB Dimmer - když se ve vizualizaci zapnou/vypnou, nepamatují si poslední hodnotu a při zapnutí mají 100%.
 • 0006438: U funkčního bloku Ovládání sauny & Ovládání sauny s výparníkem nefunguje vstup Dis.
 • 0006450: Ve vizualizaci u EIB Dimmeru je při použití +/- délka kroku vždy 1.
 • 0006484: Funkční blok Ovládání sauny s výparníkem nepracuje při změně provozu správně.
 • 0006502: Alarm při deaktivaci chybně odesílá zprávu na Logger, Mailer, Caller, Tracker. Dochází k odeslání textu, který se používá pro "Zpráva při zapnutí".
 • 6588: Ve vizualizaci jsou problémy se zobrazením Inteligentního regulátoru pokojové teploty "pro vytápění" nebo "pro chlazení".
 • 5985: Chyba maileru, email se odesílá každou hodinu.
 • 6270: Miniserver nepřijímá přiřazené adresy z DHCP serveru.
 • Při aktualizaci z verze 4.3 na verzi 5 může dojít k chybě. Řešení: Pokud se aktualizace všech jednotek nezdaří, zálohujte si program a zformátujte SD kartu. Po formátu karty proveďte aktualizaci všech Extensions znovu. Intenzivně pracujeme na odstranění této chyby.