Loxone Classic App

Na tomto místě naleznete všechny informace k Loxone Classic App. Od změn ve verzích (changelog) až po známé chyby.

CHANGELOG LOXONE CLASSIC APP IOS 3.4.3

 • Nové: Cloud DNS podpora pro videovrátník
 • Nové: Měřič používá zadané jednotky
 • Nové: "Ignorovat" ztiší zvonek videovrátníku
 • Oprava: Lepší zobrazení sloupcového grafu (6129)
 • Oprava: Lepší práce s Mobotix kamerou (6606)
 • Oprava: Dimmer používá velikost kroku (6225)
 • Oprava: Vyhnutí se zbytečným prodlevám při stahování statistik (6534)
 • Oprava: Timeout numerické klávesnice v Media-Control pracuje správně (5587)
 • Oprava: Zapnutí sauny ve vizualizaci přes heslo (6647)
 • Oprava: Časovač ve vizualizaci na heslo (6629)
 • Oprava: Zdroje v hudebních zónách jsou zobrazeny správně (6330)
 • Oprava: Status tlačítka u schodiště a multifunkčního tlačítka je zobrazený správně (6107)
 • Oprava: Použití několika výběrových tlačítek je opraveno (7265)
 • Oprava: Při opakovaném použití není inteligentní regulátor zobrazovaný správně (8629)
 • Oprava: Oblíbené funkce jsou v iPadu s iOS8 v režimu na šířku podtržené bílým páskem (8630)

Changelog Loxone Classic App Android 3.4.2

 • Nové: Cloud DNS podpora pre videovrátník
 • Nové: Měřič používá zadané jednotky
 • Oprava: Pop-up videovrátníku funguje i po zvonuobnovení připojení
 • Oprava: Zlepšení týkající se sloupcových grafů (6444)
 • Oprava: Webová stránka podporuje https (7741)
 • Oprava: Zobrazení znaku % bylo opraveno (3467)
 • Oprava: Virtuální vstupy nyní zpracovávají velikost kroku správně (3329)
 • Oprava: Původně povinná funkce Bluetooth je nyní volitelná