Changelog - Změny ve verzi

Loxone Config 6.3.3.10

Opraveny známé chyby ve verzi 6.3.2.26:

 • Nepojmenované vstupy v dialogovém okně místností a kategorií.
 • Air zařízení "Loxone Touch Up".
 • Parametr "ca: automatické potvrzení alarmu" u funkčního bloku Alarm.
 • Loxone 1-fázový elektroměr (Modbus) - datový typ "Power".
 • Vkládání více značek, i když je vybrána pouze jedna.

Extensions & perfiérie:

 • Změna frekvence u zařízení s baterii.

Funkční bloky:

 • Energetický manažér čeká na nejvyšší hodnotu vstupu.
 • Navýšen časový limit pro ukládání obrazu při nepřítomnosti.
 • Navýšen časový limit pro Modbus TCP.

Loxone Config:

 • Client Gateway struktura je dostupná.

Webové rozhraní:

 • Opraven problém s přiblížením.