Changelog

Zde naleznete změny archivované verze.

Loxone Config 6.0.9.29

 • Oprava: 7969: Pád Loxone Config při přepínání mezi °C a °F.
 • Oprava: 7986: Ovládání osvětlení: Sestupná hrana na parametru Mv vypne osvětlení, když je aktivní DisMv a parametr MT je 0.
 • Oprava 7998: Standardní URL adresa Loxone Intercomu pro Apps byla upravena.
 • Oprava 7628, 7993: Statistiky pro webové rozhraní se nenačítaly.

Poznámka: Aktualizovat na verzi 6.0.9.29 se bude pouze Miniserver. Extensiony zůstanou na verzi 6.0.9.25.

Loxone Config 6.0.9.25

 • Novinka: Podpora pro Miniserver Go.
 • Novinka: Rozestup MinMax: Tento funkční blok dává minimální a maximální hodnotu v rámci časového intervalu. Použití např. při denním minimu a maximu.
 • Novinka: MinMax: Vylepšení o vstup R. Do hodnocení se počítají pouze připojené vstupy.
 • Novinka: Vylepšené vyhledávání ve stromu periférií a programu.
 • Novinka: Virtuální HTTP vstupy pro dotazování se na stavy webového serveru (např. zařízení, která připravují webové stránky nebo XML dokumenty). Díky 2 novým příkazům je možné vyhledávat řetězec nebo přeskakovat znaky ve velkém dokumentu.
 • Novinka: Statistiky lze odesílat přes Cloud Mailer.
 • Novinka: Nové předdefinované zařízení P1000R.
 • Novinka: Možnost vytvářet šablony parametrů funkčních bloků, které lze v programu dále používat. Můžete vytvořit až 13 šablon. Použití např. u žaluzií, kdy je možné načíst uložené parametry a ušetřit čas.
 • Novinka: Odpojení relátek u jednotek Extension, Dimmer a Relais Extension v případě překročení maximální teploty. Následuje záznam do logu a také možnost odeslání emailu.
 • Update: Odpojení relátka v případě překročení maximální teploty u Smart Socket a Multi Extension Air.
 • Update: Blok měření spotřeby (dříve Elektroměr) byl vylepšen o možnost nastavení jednotek a označení.
 • Update: Fronius: Vstup pro čítač (Ev) je možné nastavit jako absolutní hodnotu nebo hodnotu Delta (analogová pro čítač) Ovládání pomocí parametru A.
 • Update: Klouzavý průměr: Funkční blok pro vypočítání aritmetického průměru až ze 4 vstupů.
 • Update: Použití Loxone Music Serveru v ovládání médií.
 • Update: V bloku Zóna Music Serveru přibyla možnost napojení pohybového senzoru (Mv).
 • Update: Objekty, které jsou napojeny do bloku Centrál jsou opticky zvýrazněny.
 • Fix: 5984: Není možné odeslat statistiky přes Cloud Mailer.
 • Fix: 6720: Symbol místnosti/kategorie ztratí označení pokud se symbol vymaže.
 • Fix: 6716: Nefunkční remanence na Sekvencéru.
 • Fix: 6730: Remanence u bloku ovládání výjimečně nefunguje.
 • Fix: 6695: Špatné ovládání červené barvy při použití více DMX Extension.
 • Fix: 6491: Statistiky digitálních vstupů.
 • Fix: 6636/6829: Ztráta statistik při změně měsíce.
 • Fix: 7012: Současné použití Cloud Mailer a Calleru.
 • Fix: 7266: Caller nefunguje při použití Cloud DNS.
 • Aktualizace z verze 4.3 a nižší: Díky omezení velikosti je možné aktualizovat z verze 4.3 přímo na verzi 6.0 a vyšší bez nutnosti aktualizovat na verzi 5.1.

Změna označení verzí Miniserveru, Extensionu a periférií

Od verze 6.0 se budou aktualizovat pouze Extensiony a periférie, u kterých to bude nutné. V možnosti Status zařízení je možné zjistit stavy verzí. Zeleně zobrazené verze vedle zařízení značí stav, kdy je v posledním aktuálním stavu. Červená zobrazení naopak poukazují na starší verzi softwaru. U Air zařízení může aktualizace trvat až několik hodin. Protože aktualizace probíhá na pozadí, není omezena jejich funkcionalita.

Číslo verze se skládá z “hlavní” a “vedlejší” verze. Poslední dvě čísla značí datum vydání.

Změna v učení a znovu naučení Air zařízení:

Naučení Air zařízení v továrním nastavení:

 • Aktivujte Air Monitor a spusťte vyhledávání.
 • Air zařízení budou automaticky zobrazena.
 • Díky možnost vytvořit zařízení můžete naučit nová zařízení.

Znovu naučení zařízení, která již byla v provozu:

Smart Socket Air:

 • Aktivujte Air Monitor a spusťte vyhledávání.
 • Vytáhněte po dobu 5 sekund.
 • Znovu zastrčte.
 • Po 5 sekundách držte tlačítko na přední straně po dobu 5 sekund.
 • Smart Socket se zobrazí v Monitoru.
 • Pomocí možnost vytvořit zařízení nebo nahradit zařízení můžete Smart Socket přidat.

Multi Extension Air:

 • Aktivujte Air Monitor a spusťte vyhledávání.
 • Stiskněte učící tlačítko na Multi Extensionu Air.
 • Multi Extension Air se přepne do učícího režimu a zobrazí se v monitoru.
 • Pomocí možnost vytvořit zařízení nebo nahradit zařízení můžete Multi Extension Air přidat.

RGBW Dimmer Air:

Protože RGBW Air nedisponuje žádným tlačítkem, je nutné dodržet následující postup:

 • RGBW Air Dimmer musí být minimálně 2 minuty zapnutý a Air Base Extension na kterém byl Dimmer naučen musí být vypnutý.
 • Zapněte Air Base Extension.
 • Aktivujte Air Monitor a spusťte vyhledávání.
 • RGBW Air Dimmer se zobrazí v Monitoru.
 • Pomocí možnost vytvořit zařízení nebo nahradit zařízení můžete RGBW Dimmer Air přidat.