Changelog - Změny ve verzi

Loxone Config 5.1

 • Novinka: Funkční blok Ovládání médii.
 • Novinka: Podpora pro Loxone Air Base Extension.
 • Novinka: Podpora pro Loxone Smart Socket Air.
 • Aktualizace: Chybějící oprávnění u funkčního bloku Přístupový systém.
 • Aktualizace: Chybějící ikony.
 • Aktualizace: Chybějící přiřazení Inteligentního regulátoru, časovače, značek k místnostem nebo kategoriím.
 • Obecné: Funkce CTRL + D (hodnoty parametru se uloží jako standardní).
 • Alarm: Opravena chyba, která způsobí poplach po restartování.
 • Automatické žaluzie: Vyřešen problém s remanencí.
 • Cloud Mailer: Vylepšeno doručování pošty.
 • Cloudmailer: Oprava odesílání mailu.
 • DHCP: Vylepšena funkce přidělování adres z DHCP.
 • Zpoždení zapnutí: Nefunkční negace.
 • Fronius: Je podporována API verze 0.
 • Fronius:oprava statistik.
 • Fronius: Vylepšena komunikace.
 • Gateway/koncentrátor: Opravena chyba při aktualizaci Gateway (bez koncentrátu).
 • Hotelové osvětlení: Opravena chyba při ukládání scény.
 • Vylepšeno uvedení do provozu.
 • Inteligentní regulace pokojové teploty: Vylepšen časovač teploty.
 • Modbus: Opravena funkce 2 +5.
 • Modbus: Dodatečná úprava (pořadí bitů, kombinace registrů).
 • Monoflop: Parametr T nemá žádný vliv.
 • Pico-C programování: Opravena ojedinělá chyba v httpget dotazu, kdy miniserver neodešle délku záhlaví "Conten-Lenght".
 • Ping: Schopnost Multitasking (více úkolů).
 • Ping: Oprava chybových zpráv v offline režimu při restartování.
 • Ping: Lepší stabilita.
 • Ovládání sauny: Opravena chyba při změně režimu.
 • Ovládání sauny: Opravena chyba zakázání vstupu.
 • Ovládání sauny: Opravena chyba, kdy se při nedostatku vody nevypne výparník.
 • Ovládání sauny: Uzamčení Q3 při provozu výparníku.
 • Správa SD karty: Nový funkční blok pro správu obsahu SD karty.
 • Statistika: Opravena chyba, která má za následek nesprávné ukládání hodnot do Miniserveru.
 • Prahový přepínač: Korekce Von, Voff.
 • Vizualizace: Vylepšen časovač.
 • Vizualizace: Vylepšeno omezení přístupu pro skupiny uživatelů.
 • Vizualizace: Možnost přihlášení se Safari prohlížečem.
 • Webpage objekt: Opravena chyba iFrame v Java skriptu.
 • Meteorologická služba: Optimalizované výsledky dat o počasí.
 • 1-Wire Extension: Vylepšeno rozšířené vyhledávání.
 • 1-Wire Extension: Správné dotazování 1-Wire Extension.
 • 1-Wire Extension: Chybový výstup není správně zpracován.
 • RS485 + RS232: Vylepšená komunikace.