Changelog

Zde naleznete změny archivované verze.

Konfigurační software 1.6.8.6 (08.2010)

 • Funkce: Správa uživatelů
 • Funkce: EIB-učící se režim
 • Funkce: EIB funkční blok žaluzie
 • Funkce: Podpora pro další typy EIB
 • Funkce: Integrace objektů pro  zobrazení v App Loxone a webové rozhraní
 • Funkce: EIB / KNX ® učící se režim pro jednoduché příkazy
 • Funkce: Virtuální vstup nahoru/dolů
 • Funkce: časovač s podporou analogových hodnot
 • Funkce: KNX ®   net IP podpora
 • Rozšíření popiskpů u funkčních bloků
 • Mnoho dalších vylepšení a optimalizace